Ελαστομερής αντλία σταθερής ροής Dosi-Fuser
Ελαστομερής αντλία σταθερής ροής Dosi-Fuser Ελαστομερής αντλία σταθερής ροής Dosi-Fuser Ελαστομερής αντλία σταθερής ροής Dosi-Fuser

Ελαστομερής αντλία σταθερής ροής Dosi-Fuser

Εταιρεία: [ Leventon ]

Περιγραφή :

Η ελαστομερής αντλία Dosi-Fuser® του οίκου Leventon είναι μια αντλία συνεχούς έγχυσης μιας χρήσης για περιπατητικούς ασθενείς που λειτουργεί χωρίς μπαταρίες ή  ρεύμα. Αποτελείται από ένα ελαστομερές μπαλόνι μέσα σε ένα άκαμπτο, διαφανές δοχείο και μια γραμμή έγχυσης με την Τριχοειδή συσκευή και έναν σύνδεσμο Luer-Lock που συνδέεται στον ασθενή.

Πώς λειτουργεί; Αφού φουσκώσει το μπαλόνι, το φάρμακο ρέει μέσω της τριχοειδούς συσκευής ως αποτέλεσμα της πίεσης από το ελαστομερές μπαλόνι, το οποίο καθορίζει τον ρυθμό ροής.

Ποιες είναι οι Ενδείξεις; Το Dosi-Fuser® χρησιμοποιείται για Xημειοθεραπεία, Διαχείριση του πόνου, Αντιβιοτική θεραπεία

Ποιες είναι οι οδοί χορήγησης; Το Dosi-Fuser® χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες οδούς χορήγησης: Ενδοφλέβια, Ενδοαρτηριακή, Επισκληρίδιο, Υποδόρια

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος; Το τριχοειδές στοιχείο Dosi-Fuser® Capillary, το καθοδηγούμενο μπαλόνι με δείκτη κλίμακας, το εύκολο γέμισμα και η πλήρης γκάμα προϊόντων με εύκολη αναγνώριση με κωδικοποιημένες ετικέτες χρώματος και σχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και μελέτες, επισκεφτείτε το link www.dosi-fuser.com/en/general