Μόνιτορ Βάθους Αναισθησίας CONOX
Μόνιτορ Βάθους Αναισθησίας CONOX Μόνιτορ Βάθους Αναισθησίας CONOX

Μόνιτορ Βάθους Αναισθησίας CONOX

Εταιρεία: [ Fresenius Kabi ]

Περιγραφή :

Το Conox του οίκου Fresenius Kabi είναι ένα μόνιτορ παρακολούθησης βάθους αναισθησίας που χρησιμοποιείται σε Χειρουργεία και σε ΜΕΘ για την παρακολούθηση του συνδυασμού υπνωτικών και αναλγητικών επιδράσεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε γενική αναισθησία ή βρίσκονται σε καταστολή.

Είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της κατάστασης συνείδησης του ασθενούς και της πιθανότητας απόκρισης σε επιβλαβή ερεθίσματα υπό την υπνωτική και αναλγητική δράση.

Δύο οθόνες σε μια!

Ο δείκτης QCON προσφέρει μια ταχεία κλινική κατάσταση του βάθους της αναισθησίας στον ασθενή.

Ο δείκτης QNOX προσφέρει μια ταχεία μέτρηση του αναλγητικού συστατικού ως προγνωστική τιμή για την απόκριση σε ερεθίσματα nociceptive.

Επιπλέον, προσφέρονται άλλες πρόσθετες παραμέτρους, όπως η BSR και η EMG, προκειμένου να έχουν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το link www.fresenius-kabi.com/hk/products/conox