Η Εταιρεία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

H Therasys δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας σε όλη την Ελληνική επικράτεια με κύριο μέλημα την υπεύθυνη ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άριστες υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, εξοπλίζοντας ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, φαρμακεία, ιατρεία και κλινικές στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 Βασικό συστατικό της επιτυχίας της Therasys αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της υγείας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Therasys απολαμβάνουν τη συνεχή ασφάλεια και το άριστο εργασιακό περιβάλλον, κατανοώντας το καθήκον τους για υπεύθυνη εργασιακή και επαγγελματική συμπεριφορά, δεδομένο που συμβάλει αδιάκοπα στη συνεχή προσωπική και εργατική ανέλιξη. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία Therasys είναι πιστοποιημένη με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας ΕN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004. Επίσης υποστηρίζει την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.